2020 yılında dört kişi olarak başladığımız danışmanlık hizmetlerimize on altı çalışma arkadaşımızla devam etmekteyiz.

Bugün itibarıyla bilgi sistemleri danışmanlığından vergi danışmanlığına uzanan geniş bir yelpazede verdiğimiz danışmanlık faaliyetleriyle finansal hizmetler, üretim, enerji, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmiş entegre hizmetler sunmaktayız.

Amacımız uçtan uca verdiğimiz hizmetler sayesinde iş ortaklarımız için hem mevzuat hem de iş gereksinimlerini eksiksiz olarak yerine getirmek ve faaliyetleri süresince tüm ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmektir.

İletişim

Hizmet Talep Formu