Kurumsal Risk Yönetimi

ISO 31000, COSO

 
Günümüz iş hayatında mevcut riskler sürekli olarak şekil değiştirmekte ve farklı etkilere yol açmaktadır. Mevcut risklerin takibi ve yeni risklerin değerlendirilmesi hususunun kime adreslenmesi gerektiği ve nasıl takip edileceği konusu bazı şirketler için belirsizlik yaratmaktadır.
Bu kapsamda ISO 31000 ve COSO esasları çerçevesinde şirketinizin kurumsal risklerinin belirlenmesi, risk sahiplerinin atanması, önlemlerin değerlendirilmesi ve risk takibinin bütüncül bir yaklaşımla devam ettirilmesi için gerekli alt yapının kurulması ve sistemin işletilmesi konularında sizlere yardımcı oluyoruz.
images