ISO 27001 ve ISO 22301 Danışmanlığı ve Sertifikasyon

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kuruluşların bilgi varlıklarını hem bilgi sistemleri nezdinde hem de fiziksel anlamda nasıl koruyacaklarına ilişkin yönlendirmeleri içeren bir çerçeve sunmaktadır. ISO27001 standardının amacı bilginin gizliliğini, erişilebilirliğini ve bütünlüğünü korumaktır. KVKK mevzuatı ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu kapsam gün geçtikçe önem kazanmaktadır
Global Trust olarak;
• ISO27001 BGYS kapsamının belirlenmesi
• Açıklık analizi ile organizasyon bölümlerinin ISO27001 standartlarıyla
ilgili eksiklerinin belirlenmesi
• BGYS tasarımının gerçekleştirilmesi
• Varlık envanteri ve risk analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi
• Risk değerlendirmesi sonucu belirlenen kontrollerin uygulanması
• Seçilen kontrollerin devamlı geliştirme ve izleme çalışmalarının tesis edilmesi konularında destek vermekteyiz.
Deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğinin yanısıra pandemi sürecinde de görüldüğü üzere şirketler iş sürekliliğini sağlama yolunda öngörülemez birçok engel ile karşılaşmaktadır. ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları ve yapıyı oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtmektedir. Aynı kapsamda tatbitak yapmak suretiyle olası durumlara hazırlık sağlanmaktadır.
 
Global Trust olarak;
• Program yönetimi ve proje planlama
• İş-etki analizi ve risk analizi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Planlama/kurtarma ve acil durum stratejilerinin geliştirilmesi
• Politika ve prosedürlerin dokümantasyonu
• Tatbikatların gerçekleştirilmesi(genel tatbikatlar, masa başı oyunları, siber atak senaryoları)
• ISO22301 belgelendirme süreçlerinde konularında destek vermekteyiz.