Bilgi Sistemleri İç Denetim ve İç Kontrol Hizmetleri

 
Artan riskler, değişen mevzuat yükümlülükleri ve belirsizlik ortamı iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının mevcut değerini hiç olmadığı bir noktaya getirmekte
Deneyimli uzmanlarımız ile şirketlerin bilgi sistemleri ve süreç iç denetim ve iç kontrol birimlerinin kurulması, denetim planlarının hazırlanması, başlangıç denetimlerinin şirket kaynakları ile paralel şekilde yapılması hususlarında sizlerin yanınızdayız. Yapının kurulması, personele gerekli eğitimin verilmesi ve denetim döngüsünün başlatılmasıyla iç denetim ve iç kontrol çerçevesinin çalıştırılması hedeflenmektedir
Artan maliyetler nedeniyle tam zamanlı BS denetim sorumlusu, iç denetim sorumlusu ve iç kontrol sorumlusu istihdam etmek istemeyen şirketler için yıllık denetim ve iç kontrol döngülerini tamamlamaları ve plan kapsamındaki denetimleri gerçekleştirmek amacıyla dış kaynak olarak destek de vermekteyiz. Bu sayede maliyetlerin yarı yarıya düşürülmesi, katma değeri yüksek hizmet verilmesi ve mevzuattan kaynaklanan risklerin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Uzman ekiplerimiz aşağıdaki mevzuat başta olmak üzere bir çok konuda hizmet vermektedir.
Artan maliyetler nedeniyle tam zamanlı BS denetim sorumlusu, iç denetim sorumlusu ve iç kontrol sorumlusu istihdam etmek istemeyen şirketler için yıllık denetim ve iç kontrol döngülerini tamamlamaları ve plan kapsamındaki denetimleri gerçekleştirmek amacıyla dış kaynak olarak destek de vermekteyiz. Bu sayede maliyetlerin yarı yarıya düşürülmesi, katma değeri yüksek hizmet verilmesi ve mevzuattan kaynaklanan risklerin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Uzman ekiplerimiz aşağıdaki mevzuat başta olmak üzere bir çok konuda hizmet vermektedir.
• Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• BDDK Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine Ve Denetimine İlişkin Tebliğ
• SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi Tebliği