Kalite Güvence Değerlendirme Hizmeti

 
İç denetim birimi, uyumu sağlamanın ötesinde şirket bünyesinde etkin kontrol ortamının sağlanması, risklerin yönetimi, süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin azaltılması için önemli bir unsur olarak konumlandırılmaktadır. Kalite güvence değerlendirmesi, iç denetim birimlerinin Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygunluk ve en iyi uygulamalar ile kıyaslama açısından incelenmesi ve gelişim noktalarının ortaya çıkarılarak görüş verilmesi hizmetidir
Bu kapsamda şirketlerde,
• Doğru konumlandırılmış ve etkin bir iç denetim biriminin oluşturulması
• Üst yönetim ve iç denetim birimi arasında sağlıklı bir iletişim kanalı kurulması
• Uluslararası İç Denetim Standartları’na uyum açısından iç denetim birimlerinin en az beş yılda bir kalite güvence değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir
Global Trust olarak;
Müşterilerimize sunduğumuz kalite güvence değerlendirmeleri hizmetleri kapsamında, çalışma kağıtlarının, iç denetim yönetmeliğinin, prosedürlerin, risk değerlendirme ve planlama dokümanlarının, iç denetim birimi çalışanlarının görev tanımları ile performans değerlendirme ve eğitim gibi insan kaynakları uygulamalarının, denetim sırasında kullanılan metodoloji ve raporlamanın değerlendirilmesi yer almaktadır. Değerlendirme yapılırken mevcut uygulamaların en iyi uygulamalar ile ve benzer kurumlardaki iç denetim birimleri ile karşılaştırmaktayız
images