Finansman Şirketi Kuruluş ve Faaliyet İzni Danışmanlığı

 
Finansman Şirketi Kuruluş ve Faaliyet İzni Danışmanlığı
Finansman Şirketleri her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan kredi kuruluşlarıdır. Finansman şirketlerinin kurulması finansal piyasadaki rekabeti artırmakta, finansal derinleşmenin sağlıklı bir şekilde tabana yayılmasına olanak sağlamakta ve erişimi kısıtlı kesimlerin finansal piyasalara entegrasyonuna katkıda bulunmaktadır.
Finansman şirketleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yetkilendirilmekte ve regüle edilmektedir. BDDK tarafından finansman şirketleri için yayınlanan mevzuat doğrultusunda kuruluş izni ve faaliyet izni olmak üzere iki aşamalı başvuru süreci bulunmaktadır
GlobalTrust olarak Şirket kuruluşundan başlayarak, faaliyet programı ve iş planının hazırlanması, yazılım seçim desteğinin verilmesi ve bilgi sistemlerinin mevzuat doğrultusunda uyumlu hale getirilmesi konusunda deneyimli kadromuzla sizlerle beraberiz
images