Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik

 
Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Olgunluk Değerlendirme ve İyileştirme Hizmetleri
Kuruluşların, değişen ve karmaşıklaşan tehditlere karşı önlem alabilmeleri için bilgi sistemleri ve siber güvenlik yaklaşımları ile mimarilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir.
Global Trust olarak;
• Mevcut Durum Değerlendirmesi ile açıklıkların ve geliştirilmesi gereken noktaların tespit edilmesi
• Bilgi sistemleri ve siber güvenlik olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve güvenlik zayıflıkları ile ilgili benzer gruplar ve rakipler ile karşılaştırılabilecek bilgilerin sunulması
• Mevcut stratejik girişimlerin gözden geçirilmesi ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturulması konularında destek sağlamaktayız.Şirket uygulamalarının temelinde bulunan bilgi teknolojileri süreçlerinin etkinliğini, sürekliliğini, güvenliğini, yönetilebilirliğini arttırarak, iş ve bilgi teknolojileri yönetişim ortamının iyileştirilmesi konusunda değerlendirme çalışmasının yapılması hedeflenmektedir.
images