Kriz Simülasyon Hizmeti

 
Kriz Simülasyon Hizmeti
Günümüzde hızla gelişen teknoloji, hayatımıza giren yeni iş süreçleri ve iş girişimleri beraberinde iş süreçlerini kesintiye uğratabilecek güncel riskleri de doğuruyor. Teknolojinin hızlı ve rekabetçi ortamında; organizasyonların uzun süreli kesintilere, yavaş reaksiyon sürelerine, maliyeti fazla sistem güncellemelerine ve esnek olmayan iş süreçlerine tahammülü bulunmamaktadır. Doğal afetler, sistem ve telekomünikasyon kesintileri, hırsızlık gibi bir felaket sonrasında bazı operasyonların kesintiye uğraması sonucu, şirketlerin kritik iş süreçleri kesintiye uğrayabilmektedir. Bu süreçlerin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi yoluyla hızlı ve doğru reaksiyon gösterilmesi yönünde şirket için önemli bir refleks noktası oluşturacaktır.
Global Trust olarak;
Kriz simülasyonu vasıtasıyla krizi yaşamadan kriz anını deneyimlemenize yardımcı oluyoruz. Periyodik olarak yapılan ve her defasında farklı senaryolarla yapılan kriz simülasyonları ile hem mevcut iş sürekliliği alt yapınızın değerlendirilmesi hem de güncel ve daha önce deneyimlemediğiniz beklenmedik durumlara karşı üst yönetiminizin ve dolayısıyla kuruluşunuzun tepkilerinin ölçülmesini sağlamaktayız.
images