Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için vergisel konulardaki sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

Bu Kapsamdaki Hizmetlerimiz;

• Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve vergi stopajlarına ilişkin danışmanlık,

• Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi gibi işlem üzerinden alınan vergilere ilişkin danışmanlık,

• Uluslararası vergi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında danışmanlık,

• Yatırım ve vergi planlaması,

• Bireysel vergi danışmanlığı,

• Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine ilişkin özel danışmanlık,

• Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,

• Finansman modelleri açısından vergi analizlerinin yapılması,

• Şirket yapılandırmaları kapsamında birleşme satın alma, bölünme, hisse satışı, tasfiye ve nevi değişikliğine ilişkin danışmanlık,

• Şirketlerin gerek yurt içi gerekse yurt dışı yapılanmaları kapsamında vergi optimizasyonunun sağlanması amacıyla gerekli vergi analizlerinin yapılması,

• Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık,

• Vergi incelemelerine ilişkin danışmanlık,

• Vergi ihtilafları ve vergi davalarına yönelik danışmanlık.