Sox ve J-Sox Uyum Danışmanlığı

 
Sox ve J-Sox Uyum Danışmanlığı
Süreçlerin, iş akışlarının ve belirlenen kontrollerin küresel iyi uygulamalar ve sektördeki iyi örnekler ışığında değerlendirilmesi ve şirket yapınıza uygun şekilde yeniden yapılandırılması, sektörel risklere karşı hazırlıksız yakalanmanızı önleyecektir. Bu kapsamda Sarbanes-Oxley; finansal tablolara güven ilkesini önceliklendiren, teknolojik altyapıya sahip, itibarda etkin ve dokümante edilmiş iç kontrol ortamını, en kritik faktörlerden biri olarak öne çıkarmaktadır. Yükümlülükler çerçevesinde belirlenen risklere ilişkin kontrollerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi zorunlu kılınmaktadır. 
Global Trust olarak;
SOX ve J-SOX’a uyumlu olarak kontrol noktalarının oluşturulması, söz konusu kontrollerin işler duruma getirilmesi ve sürdürülmesi hususlarında, uzman ekibimizden alacağınız destek ile hem uyum hem de etkinlik konularında önemli mesafe kaydedebilirsiniz
images